Mbajtëse Cluth

  • Mbajtëse Cluth

    Mbajtëse Cluth

    ●Instalohet midis tufës dhe transmisionit

    ●Kusheta e lirimit të tufës është një pjesë e rëndësishme e makinës