Kushinetat e topit që rregullohen vetë

 • Kushinetat e topit të vetë-rregulluar

  Kushinetat e topit të vetë-rregulluar

  ●Ka të njëjtin funksion akordimi si kushineta automatike e vetë-rregullimit

  ● Mund të përballojë ngarkesën radiale dhe ngarkesën aksiale në dy drejtime

  ● Kapacitet i madh i ngarkesës radiale, i përshtatshëm për ngarkesë të rëndë, ngarkesë ndikimi

  ●Karakteristika e saj është se rruga e unazës së jashtme është sferike me funksion automatik qendrimi