Kushinetat e Vetë-Renditjes

 • Self-Aligning Ball Bearings

  Kushineta Vetë-Renditëse

  ● Ka të njëjtin funksion rregullimi si kushineta automatike e vetë-drejtimit të topit

  ● Mund të mbajë ngarkesë radiale dhe ngarkesë boshtore në dy drejtime

  Capacity Kapacitet i madh i ngarkesës radiale, i përshtatshëm për ngarkesë të rëndë, ngarkesë ndikimi

  Characteristic Karakteristikë e tij është se pista e unazës së jashtme është sferike me funksion automatik të përqendrimit