Kushineta me top me shtytje

 • Kushineta me top me shtytje

  Kushineta me top me shtytje

  ●Është projektuar për të përballuar ngarkesat e shtytjes me shpejtësi të lartë

  ●Përbëhet nga një unazë në formë rondele me një brazdë rrotullimi të topit

  ●Kushinetat e topit të shtytjes janë të amortizuara

  ●Ndahet në llojin e sediljes së sheshtë dhe llojin e topit të vetë-rregulluar

  ●Kushineta mund të mbajë ngarkesë boshtore por jo radiale