Mëngët e tërheqjes

  • Withdrawal Sleeves

    Mëngët e tërheqjes

    ●Mënga e tërheqjes është një ditar cilindrik
    ●Përdoret si për boshte optike ashtu edhe për boshte me shkallë.
    ●Munga e shkëputshme mund të përdoret vetëm për boshtin e shkallës.