Kushineta e qendrës së rrotës

  • Kushineta e qendrës së rrotës

    Kushineta e qendrës së rrotës

    ●Roli kryesor i kushinetave të shpërndarësit është të mbajnë peshë dhe të ofrojnë udhëzime të sakta për rrotullimin e shpërndarësit
    ●Përballon ngarkesa boshtore dhe radiale, është një pjesë shumë e rëndësishme
    ●Përdoret gjerësisht në makina, në kamion gjithashtu ka tendencë të zgjerojë gradualisht aplikimin