Kushineta e përbashkët

  • Kushineta e përbashkët

    Kushineta e përbashkët

    ●Është një lloj mbajtëse rrëshqitëse sferike.

    ●Kushinetat e bashkimit mund të përballojnë ngarkesa të mëdha.

    ●Kushinetat e bashkimit ndahen ne tip SB, tip CF, tip GE etj.