Kushinetat sferike me rul

 • Kushinetat sferike me rul

  Kushinetat sferike me rul

  ● Kushinetat me rul sferikë kanë performancë automatike të vetërregullimit

  ● Përveç mbajtjes së ngarkesës radiale, ajo gjithashtu mund të mbajë ngarkesë boshtore dydrejtimëshe, nuk mund të përballojë ngarkesën e pastër boshtore

  ● Ka rezistencë të mirë ndaj goditjes

  ● I përshtatshëm për gabimin e instalimit ose devijimin e boshtit të shkaktuar nga rastet e gabimeve në kënd