Kushinetat me rul me gjilpërë

 • Kushinetat me rul me gjilpërë

  Kushinetat me rul me gjilpërë

  ● Kushineta me rul me gjilpërë ka kapacitet të madh mbajtës

  ● Koeficienti i ulët i fërkimit, efikasiteti i lartë i transmetimit

  ● Kapacitet i lartë mbajtës

  ● Prerje tërthore më të vogël

  ● Madhësia e diametrit të brendshëm dhe kapaciteti i ngarkesës janë të njëjta me llojet e tjera të kushinetave dhe diametri i jashtëm është më i vogli

 • Kushineta me rul me gjilpërë

  Kushineta me rul me gjilpërë

  ● Ka një efekt shtytjeje

  ● Ngarkesa aksiale

  ● Shpejtësia është e ulët

  ● Mund të keni devijim

  ● Aplikimi: makina veglash dhe kamionësh të lehta kamionë, rimorkio dhe autobusë me dy dhe tre rrota